Chính sách bảo mật – tienichit.com

Website tienichit.com xem quyền riêng tư của bạn là vấn đề rất nghiêm túc. Tienichit.com cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và chính sách về quyền riêng tư này. Trình bày việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của bên chúng tôi.

Chính sách này đề cập đến cách mà chúng tôi xử lý thông tin cá nhân thu thập và nhận được từ bạn.

Tienichit.com cung cấp các dịch vụ của mình cho bạn tuân theo Điều khoản Dịch vụ và Chính sách về Quyền riêng tư sau đây. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn sẽ xem bản mới nhất của Chính sách về Quyền riêng tư bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục dùng dịch vụ một khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự chấp thuận Chính sách về Quyền riêng tư mới.

1. Thu thập và sử dụng thông tin

Bạn có thể đăng ký tài khoản tại website, Tienichit.com sẽ thu thập thông tin cá nhân như tên người sử dụng, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn nhập vào dịch vụ, cũng như hình ảnh đại diện tài khoản của bạn.

Tienichit.com sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích nói chung sau đây: (i) để cung cấp cho bạn Dịch vụ; (ii) để trả lời các câu hỏi và ý kiến của bạn; (iii) để thông báo cho bạn thông qua mail (hoặc các phương thức điện tử khác) về Dịch vụ; (iv) nhằm các mục đích thống kê và (v) mục tiêu khác được nêu rõ cho bạn tại thời điểm thu thập.

Khi dùng Dịch vụ, bạn sẽ cài đặt thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ lưu trữ và thu thập thông tin này để có thể trao cho bạn Dịch vụ và các tính năng cá nhân.

Vui lòng chú ý rằng nếu bạn nhập chi tiết thanh toán vào Dịch vụ khi mua các gói (đăng ký) Dịch vụ. Chúng tôi không nhận hoặc lưu giữ thông tin thanh toán đó, vì thông tin đấy do nhà quản lý phân phối dịch vụ thanh toán của bên chúng tôi tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng nhằm mục tiêu hoàn thiện giao dịch mua.

2. Lưu giữ thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ tại website trong suốt thời gian là thành Viên của Thành Viên trên tienichit.com và/hoặc ngay khi thành Viên gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website tới điện thoại hoặc mail liên hệ của Ban Quản trị website tienichit.com

3. Cookie

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường gồm có ký hiệu định danh độc nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ các thiết bị (máy tính hoặc điện thoại…) của bạn và được lưu giữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận toàn bộ cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Nếu bạn mong muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt web của bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. nếu như bạn từ chối tất cả cookie, bạn có thể không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.

Tienichit.com cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một vài trang Website của bên chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy xuất các cookie của chúng tôi

4. Thông tin cá nhân

Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp xúc và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm: Ban quản trị Website tienichit.com. Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với web tienichit.com. Đơn vị nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

5. Quảng cáo của bên thứ ba

Tienichit.com hiển thị các quảng cáo được chọn lựa trên thông tin cá nhân. Website không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi mà bạn trao đổi qua lại với hoặc xem quảng cáo. Tuy vậybằng cách tương tác với hoặc xem quảng cáo, bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được dùng để hiển thị quảng cáo.

Chúng tôi cũng có thể quảng cáo đến bạn thay cho một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp làm như vậy chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ mail của bạn hoặc thông tin cá nhân khác với các bên thứ ba đó.

6. Bảo mật và An ninh

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng cách thức làm bảo vệ an ninh chuẩn mực hợp lý, chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng giống như truy xuất trái phép, mách nhỏ, sao chép, dùng hoặc sửa đổi không thích hợp.

Chỉ bạn và chúng tôi mới có thể nhìn thấy dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng password và bằng phương thức khác theo quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn chấp nhận giữ bảo mật (các) mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, hoặc để cho mật khẩu bị tiết lộ.

Tienichit.com có biện pháp bảo vệ tuân thủ các quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy vậy, truyền tải dữ liệu qua internet không được đảm bảo bảo mật 100%. Vì thế, tienichit.com không thể bảo đảm hoặc cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới website.

Cụ thểbằng việc truy xuất và dùng Dịch vụ, bạn tự chịu nguy cơ và có nhiệm vụ hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và cam kết rằng máy tính của bạn không có toàn bộ các kiểu mã độc hại, phần mềm gián điệp, virút, Trojan, v.v.

Mà có thể theo dõi bất kỳ dữ liệu bạn điền vào Dịch vụ, gồm có địa chỉ mail và thông tin liên quan đến thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người sử dụng không tuân thủ theo phần này.

Tuy vậykhi mà bạn thanh toán cho Dịch vụ phải trả tiền. Tienichit.com dùng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán an toàn để đảm bảo rằng khoản thanh toán của bạn được an toàn.

7. Các trang web của bên thứ ba

Trong trường hợp Dịch vụ liên kết đến các trang Website khác, các trang Website khác đấy không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Tienichit.com khuyến nghị bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang Web khác đấy để hiểu thủ tục thu thập, dùng và bật mí thông tin cá nhân của họ.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào ảnh hưởng đến Chính sách về Quyền riêng tư của bên chúng tôi. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi ngay tại đây.

Cập nhật ngày 12/08/2021